Užitočné informácie

Kto dôverujeme dieťaťu?


Ak sa chystáme vysťahovať s niekoľkými deťmi, mali by sme naplánovať týždeň tesných večerí, večere, keď sa o dieťa postaráme.

Je vhodné, aby ste tak urobili v čase, keď sa vaša agenda začína oboznámiť. Dokonca ani v prvých mesiacoch nie je averzný voči iným ľuďom a v skutočnosti sa môže spriateliť s láskavým človekom, ktorého pravidelne vidí. Vo veku ôsmich mesiacov je to menšia mena a maličká bude pravdepodobne plakať, keď uvidíte vo dverách „votrelca“. Je dôležité, aby ste mali dobrý vzťah s bisexuálom a aby ste mali dostatok času na vzájomné spoznávanie. Dôverujme plienkam, fuškám a sledujeme, ako si s našimi malými hrajeme.
- Je pohodlné pre bisexuálov, aby prišli do nášho bytu a nemuseli sa trochu hýbať. Batoľa už môže byť obchodníkom.
- Je dobré mať suseda nablízku a starať sa o svojich susedov.
- Rodiny v známych topánoch si môžu navzájom pomáhať.
- Najprirodzenejším riešením je pomoc jedného z členov našej rodiny.
- Požiadajte o radu svojho vedúceho, prípadne vedúceho miestneho oddelenia alebo materskej školy, či môžete odporučiť mladého spolupracovníka.