Užitočné informácie

Nie je to len pre zábavu, že v knihe potrebujete obrázky


Nová štúdia zistila, že ilustrácie v knihách príbehov nemajú primárne estetickú hodnotu, ale významne prispievajú k rozprávaniu pedagógov.

Obrázky nie sú potrebné len pre zábavu, ale aj pre knihuŠtúdia zahŕňala 41 detí a skúmala vplyv ilustrácií v knihách na pamäť detí pomocou sledovania očí. Štúdia bola uverejnená v časopise Journal of Experimental Child Psychology. Výskum Takács Zsуfia Katalin, vedúci a výskumný pracovník výskumnej skupiny kognitívneho rozvoja a vzdelávania ELTE PPK Adriana G. Bus (Univerzita VU v Amsterdame). Z nášho výskumu je zrejmé, že ilustrácie, ktoré úzko súvisia s príbehom, prispievajú k porozumeniu textu deťom. Rozprávanie, v ktorom ilustrácia nesúvisí s pohárom príbehu, prispieva k lepšiemu porozumeniu textu menej. iba na to, aby sa postupne zmenšovala a potom opustila, je iba ilustrácia z pohľadu zasklenia iba u starších detí.
  • Čo by sme si mali prečítať pre študentov stredných škôl?
  • Sú klasické príbehy príliš strašidelné pre dnešné deti?
  • Čo povieme dieťaťu?