Odporúčanie

Možno je to vaša posledná zastávka


V nedeľu 25. marca musia byť muži zmenení na 2 hodiny o 3 hod. Stratíme urnu, ale možno naposledy.

Mohli by sme naposledy resetovať našich pánov?Musíme sa zmeniť dvakrát do roka, teraz kvôli letnej zmene musíme zmeniť našu na 2 hodiny v nedeľu 25. marca o 2:00, čo znamená, že môžeme spať o hodinu menej. nechať ísť aj do budúcnosti. Žiadosť preskúmali zástupcovia Európskeho parlamentu.
бllбsfoglalбs prijaté 384 hlasmi za, 153 hlasov proti 12 ľudí tartуzkodбssal jelentхs rйsze aggуdik skutočnosť, že egйszsйgi szempontbуl kбros йvenkйnt kйt čas szokбsos уraбtбllнtбs -нrja napi.hu.Legelхszцr Finnorszбg kezdemйnyezte уraбtбllнtбs szьksйgessйgйnek felьlvizsgбlatбt, ale tiež litvбnok Chcem rozlíšiť. Tisíce Fínov vyzývajú fínsku vládu, aby v budúcnosti nemala byť raz za dva roky. Ľudia rйszйnйl spôsobuje veľkú kьlцnцsebb problйmбt, mнg mбsoknak - kьlцnцsen csecsemхknйl йs idхseknйl na alvбszavarokban szenvedхknйl - vážne megterhelйst jelent.Azzal rušiť biolуgiai уrбt fejfбjбs zlý kцzйrzet koncentrбciу porucha, ingerlйkenysйg, felborulбsa vyskytujú cykly alvбsi . Deti sa môžu cítiť unavené a úzkostné, a tomu by sa malo zabrániť postupnou zmenou denného rytmu: 10 - 15 minút pred spaním, prebudením, aspoň čo najskôr.Súvisiace články v tejto téme:
  • Vplyv močenia na telo
  • Ceny: Je ťažké sa rozhodnúť, či ste požehnaní alebo nie
  • Obnovili ste adresu URL?