Hlavná časť

Skríning krvi namiesto skríningu v brušnej dutine: Nový postup skrínovania plodu v Szegede


Najbežnejšie fetálne chromozómové aberácie pri jednej materskej hematopoéze sú schopné vylúčiť postup, ktorý bol prvýkrát zavedený v klinickom centre Szent Gyırgyi na Univerzite v Szegede.

Krv namiesto žalúdočnej filtrácie

Výhoda testu vernosti má tú výhodu, že plod nemá riziko potratua tehotné matky sú tiež podstatne menej zaťažené touto tradičnou farbou ako vzor bežne používaný v minulosti na brušnej stene - povedal hvg.hu , Test sa môže vykonať rýchlo, pretože vzorka krvi matky pochádza z testovacieho centra Do 10 dní vám bude zaručený výsledok testučo môže trvať až 2 až 3 týždne pri inom type skríningu brucha na genetické testovanie. takmer 100 percentná citlivosť Test Veracity skúma možné abnormality pohlavných chromozómov 21, 18, 13 a X a Y u plodu. Voľné DNA sekvencie v materskej krvi sa analyzujú, aby sa účinne vylúčili najbežnejšie genetické abnormality plodu, ktoré prečítalo riaditeľstvo pre vzťahy s verejnosťou univerzity.
  • Screening fetálnej abnormality: očakávať, že dieťa bude v pokoji
  • Chromozómové odchýlky: filter, filter, filter
  • Viera a pravdy o skríningu plodu