Odporúčanie

Ohyb: Siahajú až ku krkom, kým sa nepodá vakcína


S jedným zdržaním sa rumunský senát hlasoval takmer jednomyseľne o návrhu zákona uprostred vážneho zvratu v rumunskej spoločnosti uprostred vážneho zvratu.

Ohyb: Siahajú až ku krkom, kým sa nepodá vakcína

Senátori schválili návrh zákona, ktorý v auguste schválila bukureštská vláda, bez akýchkoľvek významných zmien, ktorého prvú verziu predložilo ministerstvo zdravotníctva v apríli. Podľa pôvodných plánov v roku 2018 tцrvйny januбr elsejйn Have lйpett hatбlyba, ale toto rendelkezйst szenбtus tцrцlte szцvegbхl.A romбn egйszsйgьgyi hatуsбgok oltбsmegtagadбs bьntetйsйvel akartбk elejйt prevezený do kanyarуhoz hasonlуan mбs veril felszбmoltnak ragбlyos betegsйgek príčinou jбrvбnyt na orszбgban, ale my áno prudký odpor mimovládne organizácie, u ktorých existuje podozrenie na vedľajší účinok očkovania, kampaňou farmaceutického záujmu je ohyb. Vypracovaný návrh je dokončený neuložil priamy trest za odmietnutie očkovaniana druhej strane pečiatkou a vyviazanímcvičenie yomby na rodičochNávrh zákona vyžaduje, aby deti boli zapísané vo väzení, škole alebo škole alebo aby boli sprevádzané osvedčením rodinného lekára, ak je očkovanie kontraindikované. Ak vaše dieťa nedostal megfelelх kцtelezх vйdхoltбsok mindegyikйt korбnak oktatбsi intйzmйnynek йs egйszsйgьgyi hatуsбgoknak mala zabezpečiť belьl йven arrуl že dieťa ellenбllуvб vбljon nevesнtett sa oltбsprogramban ragбlyos betegsйgekkel szemben.A szьlхk (alebo tцrvйnyes gyбmok) hozzбjбrulбsa detské beoltбsбhoz alapйrtelmezett, szьlхk tých, ktorí sú proti, akadбlyozhatjбk kцtelezх nastaviť tцrvйnyben vakcinбk beadбsбt.Magбt oltбsmegtagadбst nie je bьntetnйk ale tнzezer umiestnený kilбtбsba bнrsбgot lei (670 tisíc forintov) oltбsmegtagadу szьlхknek tým, ktorí sa nepodieľajú na organizovaný rйszt výpise szбmukra нrбsos zdravotné poradenstvo. Kraj oltбsьgyi bizottsбgoknak legalбbb hбromhavi rendszeressйggel byť "tanбcsadбst" szervezniьk oltбsmegtagadу szьlхk szбmбra, amнg rб хket neberte, že právo na voľný belбtбsra biztosнtott tйrjenek.A romбn kцzegйszsйgьgyi hatуsбgok oltбsprogram na torokgyнkkal príspevky od týchto ľudí, tetanu, szamбrkцhцgйssel, kanyarуval, rуzsahimlхvel, mumps, йs Cieľom je vyvinúť imunitu proti vírusu hepatitídy B. V dôsledku mediálnej kampane a prekážky v dodávaní očkovacej látky sa miera očkovania populácie znížila z 95% na 80% zákona. Takéto podmienky viedli k obratu vo viacerých európskych krajinách a spôsobili takmer desať tisíc prípadov chorôb a chorôb Vyžiadalo si 35 úmrtí. Konečné rozhodnutie o zákone prijíma rumunská parlamentná komora komory.
  • Zvážili by sme očkovacích rodičov
  • Príznaky ohýbania u detí